Velkommen til å bli medlem i Gransherad historielag.
Du kan melde deg inn som enkelt medlem eller registrere familiemedlemskap.

Vi er avhengige av at mange støtter oss som medlemmer. Det er med på å gi oss inntekter til å dekke kostnader til drift og vedlikehold av Tjonebakken. Ditt medlemskap er også viktig for oss i arbeidet med å ta vare på og formidle bygdas historie og kulturarv.

Meld deg inn ved å sende en e-post til post@gransheradhistorielag.no

Vi trenger følgende informasjon om deg/dere for å registrere medlemskapet:

  • Navn
  • Navn på husstandsmedlem(er) hvis familiemedlemskap
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • E-post adresse

Medlemskontigent per år:

  • Enkeltmedlem: 150 kr.
  • Familiemedlemskap, to eller flere i husstanden: 200 kr.

Kontonr. 2699 54 85760
VIPPS     647211 (Medlemskontingent)

Husk og merk med avsendernavn og kontingent ved betaling via bank eller VIPPS.